Bestrijding Trips

Tripsen (officieel thrips) zijn kleine, gevleugelde insectjes die over het algemeen zo’n 1 millimeter lang zijn. Ondanks dat ze vleugels hebben zijn het slechte vliegers. Als je een trips goed bestudeert onder een microscoop dan kun je zien dat de trips aan de achterzijde franje heeft. Vandaar staat dit insect ook wel bekend als een franje vleugeling. Trips vrouwtjes kunnen zich eenzijdig voortplanten en kunnen zich daardoor op grote schaal vermenigvuldigen bij de juiste omstandigheden. In omgevingen waar er weinig natuurlijke vijanden zijn zal de trips infectie in korte tijd een enorme grootte kunnen aannemen. Een ware plaag voor de planten en een irritatie voor de mensen.

trips biobestrijding

Soorten trips

Er zijn wel tot 7000 verschillende soorten tripsen beschreven. De meeste tripsen voeden zich met stuifmeel (pollen) en plantsappen. Ze geven de voorkeur aan weke delen van de plant zoals knoppen, bloemen en nieuwe bladeren. Daarnaast zijn er ook roofzuchtige tripsen die zich voeden met sappen uit andere insecten/ mijten en de eieren van mijten. Voorbeelden van tripssoorten zijn de Californische trips, tabakstrips, rozentrips, anthuriumtrips en zebratrips.

Welke schade richten tripsen aan?  

  • Doordat tripsen zich voeden met plantsappen en pollen zorgen ze voor schade bij diverse gewassen. Tripsen prikken in de cellen van het oppervlakteweefsel en zuigen de cellen leeg. Gevolg hiervan is dat lege cellen verkleuren, dit is herkenbaar als oppervlakkige zilvergrijze en gouden vlekken. Op deze plekken zijn vaak kleine donkergroene vlekjes te zien, dit zijn de uitwerpselen van tripsen. Indien de aantasting ernstig is kan het voorkomen dat het gehele blad uitdroogt.
  • Naast de bladeren brengen ze ook schade aan bij de groeikoppen van de plant. Dit kan zorgen voor vergroeiing van de plant (vertakking), misvormde bladeren en groeistagnatie.
  • Doordat tripsen zich ook voeden met stuifmeel kan er ook schade optreden bij de bloemen van de plant. De tripsen bevinden zich op de bloemen waardoor bloemen kunnen misvormen of verkleuren.
  • Naast verzwakking van de plant fungeren ze ook als overdragers van plantenvirussen. Van de virussen die tripsen kunnen overbrengen is het Tospo virus (tomaten brons vlekken virus) het bekendste.

Levenscyclus tripsen

De eieren van tripsen zijn erg klein, ongeveer 0,2 mm lang. Vrouwtjes leggen 2 tot 5 eieren per dag bij een ideale temperatuur van 25ºC. Gedurende haar hele leven kan ze in totaal 70 tot 100 eieren leggen. De plekken waar de vrouwtjes hun eieren leggen kan verschillen per tripssoort. Sommige vrouwtjes maken spleten in plantenweefsel met hun legboor, en leggen hun eieren in deze spleten (één per spleet).  Andere vrouwtjes leggen hun eieren afzonderlijk of in kleine groepen op de buitenoppervlakken van planten. Tripsen zijn hemimetabolisch. Dit wil zeggen dat de jonge dieren al op de ouders lijken en door middel van vervellingen groeien en steeds meer kenmerken krijgen van volwassen dieren. De levenscyclus van een trips bestaat uit 6 stadia: eistadium, 2 larve stadia, een voorpop, pop en het volwassen stadium. De eerste twee stadia van de trips, larven of nimfen genoemd, zijn als kleine vleugelloze volwassenen (vaak verward met springstaarten) zonder geslachtsorganen; deze voeden zich met plantenweefsel. De derde en vierde stadia zijn niet-voedende ruststadia vergelijkbaar met poppen: in deze stadia worden de organen van het lichaam hervormd en worden vleugels en genitaliën gevormd. Tripsen verpoppen in de grond of op donkere, beschermde plaatsen. De ontwikkeling van ei naar volwassen exemplaar kan verschillen per tripssoort. Over het algemeen zal dit zo’n 20-25 dagen duren bij een temperatuur van 20 graden. Bij een ideale temperatuur van 30 graden is dit proces slechts zo’n 10 dagen. Een volwassen vrouwtje leeft zo’n 75 dagen.

In onderstaande overzicht is te zien dat de tripsen zich zowel in de bodem als op de planten begeven.

Tripsen komen in kassen en binnenruimtes het hele jaar voor. Je ziet vaak wel dat er minder last is in de wintermaanden en dat de ontwikkeling in het voorjaar weer op een hoger niveau zit. Vooral vanaf mei tot en met september is de trips buiten actief.

Bestrijding van tripsen

Tripsen bouwen gemakkelijk een resistentie op tegen insecticiden waardoor sprays en (chemische) middelen vaak niet afdoende werken. Bestrijding van tripsen is lastig omdat tripsen erg klein zijn en zich snel kunnen voortplanten.

Voor een effectieve bestrijding moeten zowel de volwassen tripsen als de tripslarven en eieren worden aangepakt. Wij adviseren om de Orius roofwants in combinatie met de Hypoaspis bodemroofmijt uit te zetten. Waar de Orius zich richt op de nimfen én volwassen tripsen in de plant richt de Hypoaspis roofmijt zich vooral op de eitjes en nimfen in de bodem. Deze twee predatoren gecombineerd zorgen voor een totale bestrijding van tripsen.

Winkelwagen0
De winkelwagen is leeg
Verder winkelen
0